จังหวัดศรีสะเกษ

ขายควาย
วัวสาว ขาย 27 พัน สนใจ 081-0742215 วัวอยู่ราษีไศล ศรีสะเกษ โพสวันที่ 26 กพ.58
ขายควาย
ข่ายเล่สองตัว73พันเล่สาวใกล้ผสมกับเล่สาวน้อย7เดือนมีรถส่ง วัวอยู่ศรีเกษ 0822242301 โพสวันที่ 25 กพ.58
ขายวัว
ขายวัวเพศเมีย สนใจติดต่อ 0801534151 อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โพสวันที่ 19 กพ.58
ขายวัว
วัวสาว ขายราคา 48 พัน ศรีสะเกษ ราษีไศล Tel. 081-074-2215 โพสวันที่ 16 กพ.58
ขายวัว
ขายลูกแดงกาฬสินธิ์ อายุ 5 เดือน 23 พัน อยู่ศรีสะเกษ สนใจ 0812656823 โพสวันที่ 4 กพ. 58
ขายวัว
วัวสาว ผสมแดงกาฬสินธิ์ ตัวใหญ่ หนังหนา 55 พัน ศรีสะเกษ สนใจ 0812656823 โพสวันที่ 4 กพ. 58
ขายควาย
ขายควาย นิโกตัวผู้ อายุ 2 ปี 100,000 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีษะเกษ ติดต่อบัวพันธุ์ไร่สวน(ฟาร์ม)โทร.0941-749968 โพสวันที่ 24 ม.ค. 58
ขายควาย
ขายควายตัวเมีย 4 ปี ตัวผู้อายุ 2 ปี อยู่ที่จ.ศรีสะเกษ ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด โทร.094-1749968และ082-1150963 โพสวันที่ 21 ม.ค. 58
ขายวัว
ขายวัวลูกผสมฮินดูบาร์มัน ราคา 89,000 บาท โทร 0831893931 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โพสวันที่ 19 ม.ค. 58
ขายควาย
ควายตัวเมีย ราคา 58 พัน จ.ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ ติดต่อ0883763821 โพสวันที่ 14 ม.ค. 58
ขายวัว
วัวอยู่บ้านพร้าว วังหิน ศรีสะเกษ พ่อมิตรภาพ แม่บอย 15 เดือน 0935029746 โพสเมื่อ 11 มค.58