จังหวัดศรีสะเกษ

รูปวัวที่จะขาย

ขายแม่พันธุ์บรามั่น 55,000 ผสมแล้ว จ.ศรีสะเกษ โทร0883414522 โพสวันที่ 26ธค.58

รูปวัวที่จะขาย

ขายวัวบรามั่นแม่ลูกตัวเมีย 47,000 บาท อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ สนใจโทร 0970753397 โพสวันที่ 22ธค.58

รูปวัวที่จะขาย

ขายวัวตัวเมียเลย์สาว 2 ปี โทร.0627393498,0933236675 อ.ขุขัน จ.ศรีสะเกษ โพสวันที่ 9ธค.58

รูปวัวที่จะขาย

ขายพ่อพันเลย์ 4 ปีเหมาตัวชั่งได้ก็ได้จ.ศรีสะเกษโทร.0627393498,0933236675 โพสวันที่ 9ธค.58

รูปวัวที่จะขาย

ขายวัวเลย์อายุ 4 ปี เหมาตัวหรือชั่งก.ก.ได้โทร.062-7393498,0933236675 อยู่อ.ขุขัน จ.ศรีสะเกษ โพสวันที่ 9ธค.58

รูปวัวที่จะขาย

ขายวัวพ่อพันกำแพงแสนอายุ 4 ปี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทร 0627393498,0933236675 ขายเหมาตัวหรือชั่งก.ก. โพสวันที่ 9ธค.58

รูปวัวที่จะขาย

ขายพ่อพันวัว อายุ 2.5 ปี วัวอยู่ อ.ขุขัน จ.ศรีสะเกษ สนใจโทร. 0933236675 โพสวันที่ 9ธค.58

รูปวัวที่จะขาย

ขายวัวบรามั่นแม่ลูก 60,000บาท วัวอยู่ จ.ศรีสะเกษ โทร 097-0753397 โพสวันที่ 29ตค.58

รูปวัวที่จะขาย

อินดูบราห์มัน 16 เดือน 68,000 บาท ธัญธรฟาร์ม อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทร:0870007286 โพสวันที่ 12ตค.58

รูปวัวที่จะขาย

แม่แดงนำโชคผสมจ้าวรักษ์ 4 เดือนผ่าน วัวอยู่ที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โพสวันที่ 7ตค.58

รูปวัวที่จะขาย

วัวสาว ขาย 64 พัน สนใจ 080 7293943 ครับ วัวอยู่ อ.เมืองศรีสะเกษ โพสวันที่ 3กย.58

รูปวัวที่จะขาย

ขายวัวแม่ลูก 45000 วัวอยู่ศรีสะเกษ สนใจโทร0883414522 โพสวันที่ 2กย.58

รูปวัวที่จะขาย

ขายวัวสองตัว 95,000 วัวอยู่ วังหิน ศรีสะเกษ โทร 081 8996511 โพสวันที่ 12กค.58

รูปวัวที่จะขาย

ขายยกคอก แม่วัวไทย 6 ตัว ท้อง 5 ราคา 150,000. บาท สนใจโทร 088 7255020 นิคมห้วยคล้า ศรีสะเกษ โพสวันที่ 1กค.58

ขายควาย
วัวสาว ขาย 27 พัน สนใจ 081-0742215 วัวอยู่ราษีไศล ศรีสะเกษ โพสวันที่ 26 กพ.58
ขายควาย
ข่ายเล่สองตัว73พันเล่สาวใกล้ผสมกับเล่สาวน้อย7เดือนมีรถส่ง วัวอยู่ศรีเกษ 0822242301 โพสวันที่ 25 กพ.58
ขายวัว
ขายวัวเพศเมีย สนใจติดต่อ 0801534151 อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โพสวันที่ 19 กพ.58
ขายวัว
วัวสาว ขายราคา 48 พัน ศรีสะเกษ ราษีไศล Tel. 081-074-2215 โพสวันที่ 16 กพ.58
ขายวัว
ขายลูกแดงกาฬสินธิ์ อายุ 5 เดือน 23 พัน อยู่ศรีสะเกษ สนใจ 0812656823 โพสวันที่ 4 กพ. 58
ขายวัว
วัวสาว ผสมแดงกาฬสินธิ์ ตัวใหญ่ หนังหนา 55 พัน ศรีสะเกษ สนใจ 0812656823 โพสวันที่ 4 กพ. 58
ขายควาย
ขายควาย นิโกตัวผู้ อายุ 2 ปี 100,000 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีษะเกษ ติดต่อบัวพันธุ์ไร่สวน(ฟาร์ม)โทร.0941-749968 โพสวันที่ 24 ม.ค. 58
ขายควาย
ขายควายตัวเมีย 4 ปี ตัวผู้อายุ 2 ปี อยู่ที่จ.ศรีสะเกษ ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด โทร.094-1749968และ082-1150963 โพสวันที่ 21 ม.ค. 58
ขายวัว
ขายวัวลูกผสมฮินดูบาร์มัน ราคา 89,000 บาท โทร 0831893931 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โพสวันที่ 19 ม.ค. 58
ขายควาย
ควายตัวเมีย ราคา 58 พัน จ.ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ ติดต่อ0883763821 โพสวันที่ 14 ม.ค. 58
ขายวัว
วัวอยู่บ้านพร้าว วังหิน ศรีสะเกษ พ่อมิตรภาพ แม่บอย 15 เดือน 0935029746 โพสเมื่อ 11 มค.58